REKONSTRUKCE HALY

Zahájili jsme fyzickou realizaci rekonstrukce nové haly.

 

Název projektu:
Rekonstrukce brownfieldu společnosti AGA - speciální technická pryž, s.r.o.


Označení projektu:
CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007870

Obsahem projektu je rekonstrukce nevyužívané a zanedbané nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů. Místem realizace je lokalita bývalého zemědělského družstva na okraji obce Vlachovice. Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

deska-rekonstrukce.png