AGA

Česky
English

AGASPECIÁLNÍ TECHNICKÁ PRYŽ s.r.o.


Aktuality


Rekonstrukce brownfieldu společnosti AGA - speciální technická pryž, s.r.o.

 

Společnost AGA - speciální technická pryž, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007870 „Rekonstrukce brownfieldu společnosti AGA - speciální technická pryž, s.r.o.“.

Obsahem projektu je rekonstrukce nevyužívané a zanedbané nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů jako brownfield. Místem realizace je lokalita bývalého zemědělského družstva na okraji obce Vlachovice.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

 

 

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.


 


Zpět  |  Nahoru

[ Návrat na navigaci ]
[ Návrat na hlavní obsah stránky ]

Poslední aktualizace 22.08.2018

© 2007 AGA Speciální technická pryž s.r.o.  |  Webdesign Inexes